KVALITET & MILJÖ


Vi är certifierade i FR2000


FR2000

Ordning och reda i verksamheten är en förutsättning för att jobbet ska bli riktigt utfört. Och bra jobb leder till nöjda kunder, vilket på sikt leder till fler och bättre affärer. Krångligare än så är det inte.

FR2000 är ett ledningssystem som bygger på decennier av erfarenhet från effektivt företagande. 

FR2000 är likvärdig med ISO-certifieringar dessutom innehåller FR2000 de viktigaste delarna från en rad andra standarder och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning.


VI ÄR REDO ATT HJÄLPA DIG NÄR SOM HELST

El Companiet i Västervik AB

IG Elektriska AB

Vimmerby Elektriska AB

Vimmerby Hushållsmaskiner AB